Muzeum czynne:

 • w miesiącach maj – wrzesień codziennie w godz. 9.45-17.15
 • w kwietniu i październiku: w soboty i niedziele w godz. 10.00–16.00
 • w pozostałe dni i miesiące na prośbę nawiedzających Sanktuarium

(należy kontaktować się z jezuitami posługującymi w nim)

 

Dzieje muzeum – rys historyczny

Sanktuarium Matki Bożej w Świętej Lipce jest najliczniej odwiedzanym miejscem w Polsce, w którym posługują jezuici. Jest to także jedno z trzech głównych sanktuariów Archidiecezji Warmińskiej (obok Gietrzwałdu i Stoczka Klasztornego). Każdego roku nawiedza je kilkaset tysięcy pielgrzymów i turystów. Świętolipskie Muzeum Jezuitów zostało otwarte i poświęcone przez sługę Bożego, ówczesnego Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów), o. Pedro Arrupe SJ w poniedziałek 19. 05. 1969 r. podczas jego wizyty w Świętej Lipce. Było wówczas usytuowane na emporze nad południową nawą boczną świętolipskiej bazyliki i tam przetrwało do momentu kradzieży zabytkowej monstrancji przedstawiającej Matkę Najświętszą na drzewie lipowym, do której doszło 1. 10. 1980 r. Po tym wydarzeniu umożliwiano oglądanie eksponatów muzealnych w zawężonym zakresie. Po wybudowaniu budynku obsługi ruchu turystycznego (usytuowanego w pobliżu Sanktuarium, pomiędzy dwoma parkingami, niedaleko od części handlowej oraz drogi relacji Mrągowo, Reszel – Kętrzyn) na ekspozycje muzealne przeznaczono dwie sale na jego parterze. Zimą 2015/2016 zaadaptowano trzy pomieszczenia na poddaszu tego budynku i na zakończenie Uroczystości Nawiedzenia NMP w niedzielę 29. 05. 2016 r. ks. abp koadiutor warmiński Józef Górzyński dokonał otwarcia i poświęcenia muzeum w jego powiększonej wersji. Zimą 2017 r. zaadaptowano kolejne pomieszczenie, a do końca 2017 r. zostanie dostosowane ostatnie pomieszczenie na poddaszu tego budynku do wymogów sali ekspozycyjnej.

 

Charakterystyka zbiorów

Ekspozycje stałe:

 1. Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej i sławni ludzie nawiedzający Świętą Lipkę: Feliks Nowowiejski (1887-1893), August kardynał Hlond – Prymas Polski (1948), Karol Wojtyła (biskup nominat 1958, kardynał 1968), Stefan kardynał Wyszyński – Prymas Polski (1968), Józef kardynał Glemp – Prymas Polski (1979-81 i 2008), Stanisław Dziwisz (ks. 1968, kardynał Metropolita Krakowski 2008).
 2. Jak kiedyś żyli tutejsi mieszkańcy – od epoki kamienia gładzonego do czasów powojennych.
 3. Towarzystwo Jezusowe (Zakon Jezuitów) w Polsce i na świecie i sławni jezuici. Dotychczasowe eksponaty zostały zgromadzone na potrzeby wystaw, które miały miejsce przy okazji 450-lecia przybycia jezuitów do Polski oraz 200. rocznicy odrodzenia zakonu, które przypadały w 2014 r. Pozyskiwanie kolejnych eksponatów częściowo ułatwia list Przełożonego Generalnego Towarzystwa Jezusowego z 12. 09. 2014 r.
 4. Eksponaty misyjne zgromadzone m. in. przez Biuro Pomocy Misjom, które prowadził śp. o. Czesław Białek SJ w Poznaniu.
 5. Osobisty księgozbiór św. Jana Pawła II - około 1000 książek i albumów przywiezionych z Rzymu do Świętej Lipki po śmierci Jana Pawła II; pewna ich część posiada osobiste dedykacje autorów lub ofiarodawców dla papieża.
 6. Starożytność biblijna (w przygotowaniu) – eksponaty pochodzące z Bliskiego Wschodu i Egiptu z okresu od XIII w. przed Chrystusem do V w. po Chrystusie.

 

Wystawy czasowe, które miały miejsce w 2016 r.:

 1. „Ikona – okno ku wieczności” - przygotowana przez grupę polskich ikonopisów „Agathos”
 2. „Ikona – piękno zanurzone w Tajemnicy” - prezentująca ikony współczesne z Akademii Ikony – Pracowni św. Andrzeja Apostoła w Warszawie
 3. „Jestem człowiekiem” – prezentująca rozwój życia ludzkiego od poczęcia do narodzin (umieszczona na frontonie krużganków)
 4. „1050-lecie chrztu Polski” (w krużgankach)
 5. „Nauczanie sługi Bożego Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego” (w nawach bocznych bazyliki)
 6. „Feliks Nowowiejski”
 7. Wystawa banknotów, monet i medali z kolekcji prywatnej

 

Wystawy czasowe planowane na najbliższe miesiące i lata:

 1. Madonny (we współpracy z Civitas Christiana)
 2. Ikony mołdawskie (we współpracy z Ambasadorem Republiki Mołdowy)
 3. Biała broń (we współpracy z Ambasadorem Republiki Mołdowy)
 4. Archiwalne radioodbiorniki (z kolekcji jednego z mieszkańców okolic Świętej Lipki)
 5. Katastrofa smoleńska w fotografii (z kolekcji posła na Sejm Wojciecha Kossakowskiego)

 

Inicjatywy podejmowane przez muzeum:

 1. Zaangażowanie w tworzenie i rozwój Stowarzyszenia „Muzea i Skarbce Kościelne Ars Sacra”, zrzeszającego muzea i skarbce Kościoła katolickiego w Polsce.
 2. Umożliwianie zwiedzenia stałych i czasowych ekspozycji muzealnych tysiącom pielgrzymów i turystów nawiedzających Sanktuarium.
 3. Współorganizowanie warsztatów ikonopisania, którym towarzyszą wystawy ikon. W 2017 r. w okresie od końca kwietnia do końca sierpnia przewidziane są 3 turnusy takich warsztatów.
 4. Próba ocalenia i eksponowania przedmiotów świadczących o przeszłości regionu.
 5. Promocja historii regionu i Sanktuarium oraz uwrażliwianie na wartość zainteresowania historią.
 6. Formacja przewodników turystycznych po Warmii i Mazurach.
 7. Współpraca i wymiana eksponatów z okolicznymi muzeami kościelnymi, państwowymi i prywatnymi.

Informacje dla turystów, pielgrzymów i parafian

Godziny otwarcia, Msze, prezentacje organów, spowiedź, sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek, muzeum, kawiarenka, kancelaria parafialna

 

  maj - wrzesień kwiecień i październik listopad - marzec
Otwarte 6:30 - 20:00 6:30 - 18:00 listopad 6:30 - 18:00,
grudzień-marzec 9:30 - 15:30

Msze

niedziele i święta

7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00

Msze

dni powszednie

7:00, 9:50, 12:00, 18:00 7:00, 17:00 7:00, 17:00

prezentacje organów

niedziele i święta

10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00 10:00, 12:30, 13:30, 15:00 10:00, 12:00, 15:00

prezentacje organów

soboty i dni powszednie

9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 10:00, 12:00, 14:00 w soboty: 10:00, 14:00

prezentacje organów

UWAGI dni powszednie

Prezentacja nie odbywa się jeżeli jest mniej niż 10 osób. W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub. 10:00, 12:00, 14:00
jeśli są grupy turystyczno-pielgrzymkowe
Pn-Pt po uprzednim uzgodnieniu
tel.: 512 730 375

spowiedź

niedziele i święta

6.45 - 7.45; 8.45 - 9.45; 10.45 - 11.45;
13.45 - 14.45; 16.45 - 17.45
6:45 - 7:45; 8:45 - 9:45; 10:45 - 11:45; 13:45 - 14:45; 16:45 - 17:45 6:45 - 7:45; 8:45 - 9:45; 10:45 - 11:45; 13:45 - 14:45; 16:45 - 17:45

spowiedź

dni powszednie

6:45 - 7:30; 9:00 - 12:30; 15:00 - 18:30 10:00 - 12:00; 15:00 - 17:30 10:00 - 12:00; 15:00 - 17:30

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

niedziele i święta

10:00 - 17:00 10:00 - 15:30 10:00 - 15:30

sprzedaż dewocjonaliów i pamiątek

dni powszednie

9:00 - 18:00 10:00 - 14:00 otwierana dla grup umówionych telefonicznie

muzeum

niedziele i święta

9:45-17:15 10:00–16:00 otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

muzeum

dni powszednie

9:45-17:15

soboty 10:00–16:00,

pozostałe dni: na prośbę

otwierane na prośbę nawiedzających Sanktuarium

kawiarenka

9:00-17:00 (piątki: 9:00-20:00) 9:00-15:00 nieczynna

kancelaria parafialna

piątki 9:30-17:30

soboty 9:30-15:00

piątki 9:30-17:30

soboty 9:30-15:00

soboty 9:30-15:00

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
sanktuarium@swlipka.pl

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Solmedia 2019
Strony internetowe