Idea organizowania systematycznych spotkań z formacji biblijnej dojrzewała w ostatnich miesiącach życia członka świętolipskiej wspólnoty jezuitów śp. o. Mieczysława Wołoszyna SJ, gdy coraz bardziej nikły nadzieje na jego powrót, po przebytym udarze móżdżku, do pełni zdrowia. Przedtem animował on na kilka sposobów formację biblijną w Świętolipskim Sanktuarium. Uwzględniając dużą grupę zainteresowanych formacją biblijną ten sam temat omawiany był od 13 XII 2016 do 19 VI 2018 r. podczas dwu spotkań: we wtorki i soboty. Podczas spotkania 19 VI 2018 r. pojawiła się ze strony uczestników sugestia, by spotykać się w jednej grupie, we wtorki o godz. 18.00 i w tym terminie odbywają się obecnie nasze spotkania. Oto tematy i terminy dotychczasowych spotkań:

Tekst biblijny

Temat

Terminy spotkania

Rdz 1-2

Stwarzanie świata i człowieka

13 XII 2016, g.19.00;

17 XII 2016, g.10.45

Rdz 3

Grzech kobiety i mężczyzny

10 I 2017,19.00; 14 I 2017,13.00

Rdz 4, 1-17

Kain i Abel

31 I, g. 19.00; 4 II, g. 10.45

 

Pojęcie i struktura Przymierza w Starym Testamencie

7 II, g. 19.00; 11 II, g. 13.00

Rdz 9, 8-17

Przymierze Boga z Noem

14 II, g. 19.00; 18 II, g. 10.45

Rdz 12, 1-4; 15, 5-21; 17, 1-9; 22, 1-19

Przymierze Boga z Abrahamem

7 III, g. 19.00; 11 III, g. 13.00

Rdz 18

Bóg gościem u Abrahama. Sodoma

18 IV, g. 19.00; 22 IV, g. 15.30

Rdz 37 – 45

Józefa Egipski i jego sny

25 IV, g. 19.00; 29 IV, g. 11.15

Rdz 37-50

Dynamika grzechu i proces oczyszczenia

9 V, g. 19.00; 13 V, g. 13.00

Rdz 37-50

Proces oczyszczenia (cd) i Józef w więzieniu

23 V, g. 19.00; 27 V, g. 10.45

Rdz 37-50

Józef jako narzędzie pojednania i warunki pojednania

6 VI, g. 19.00; 10 VI, g. 10.45

Rdz 37-50

Mądrość i wspólnota Józefa Egipskiego

20 VI, g. 19.00; 24 VI, g. 10.45

Rdz 37-50 i Mt 1-2

i Łk 1-2

Józef Egipski i św. Józef – czy tylko zbieżność imion?

Lektura osobista przekazanego tekstu na czas wakacji

Wj 2-3; Dz 7,17-40

Trzy okresy w życiu Mojżesza

5 IX, g. 19.00; 9 IX, g. 10.45

Wj3,1-10;Dz7,30-34

Mojżesz i płonący krzak

19 IX, g. 19.00; 23 IX, g. 10.45

Wj 5 i 7-11

Mojżesz, faraon i my

26 IX, g. 19.00; 30 IX, g. 10.45

Wj 14,5-15,20

Przejście przez Morze Czerwone

10 X, g. 19.00; 14 X, g. 13.00

Wj 4,18-19.24-26; 10,13; 5,22-23; 17,5; Lb 20,3-5; Pwt 1,37-38; Lb 12,1-3

Mojżesz – prorok wydany

31 X, g. 19.00; 4 XI, g. 10.45

Pwt 31-32 i 34

Śmierć Mojżesza, śmierć Jezusa i Pascha chrześcijanina

7 XI, g. 19.00; 11 XI, g. 10.45

1 Sam 3,1-18;7,2-12

Postać Samuela

12 XII, g. 19.00; 16 XII, g.13.00

Rt 1, 1-22

Wprowadzenie w Księgę Rut. Lektura Rt 1: Twój lud będzie moim ludem, a Twój Bóg będzie moim Bogiem

9 I 2018, g. 19.00; 13 I 2018, g. 13.00

Rt 2, 1-23

Lektura Rt 2: Rozciągnij brzeg Twego płaszcza

30 I, g. 19.00; 3 II, g. 10.45

Rt 3, 1-18; 4, 1-22

Lektura Rt 3-4: Tajemnica pewnej letniej nocy. Nadały mu imię Obed. On jest ojcem Jessego

6 II, g. 19.00; 10 II, g. 13.00

1 Sm 16

Wstęp do historii Dawida.

Saul i Dawid: odrzucenie i wybór

13 II, g. 19.00; 17 II, g. 10.45

1 Sm 17

Walka Dawida z Goliatem

3 IV, g. 19.00; 7 IV, g. 13.00

2 Sm 11-12

Grzech Dawida z Batszebą (Costacurta)

10 IV, g. 19.00; 14 IV, g. 10.45

 

Przywracanie sprawiedliwości wg Biblii hebrajskiej: rib i miszpat

15 V, g. 19.00; 19 V, g. 10.45

2 Sm 13-19

Bunt Absaloma

29 V, g. 19.00; 2 V, g. 10.45

2 Sm 24

Spis ludności i jego następstwa (Martini)

5 VI, g. 19.00; 9 VI, g. 10.45

 

Odwaga Dawida, jego przyjaźń i jego próby

19 VI, g. 19.00; 23 VI, g. 10.45

 

Prorocy (A. Świderkówna), s. 8, 27-45

2 X 2018, g. 18.00

1 Krl 17, 1-16

Prorok Eliasz i oskarżenie o grzech.

Spotkanie Eliasza z wdową z Sarepty

9 X 2018, g. 18.00

1 Krl 17, 17-24

1 Krl 18, 1-40

Wskrzeszenie przez Eliasza syna wdowy. Wyzwanie na górze Karmel. Sąd nad prorokami pogańskimi

16 X 2018, g. 18.00

1 Krl 19, 1-18;

2 Krl 2, 1-8

Spotkanie Eliasza z Bogiem na górze Horeb.

Ognisty wóz. Zniknięcie Eliasza

23 X 2018, g. 18.00

 

Bieżące spotkania formacyjne

Śladami najpiękniejszych ikon świata

24-12-2017

  Spotkania z formacji duchowejSanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej Śladami najpiękniejszych ikon świata Pielgrzymka na Ukrainęcz. 2: Międzybóż, Latyczów, Kijów, Żytomierz, Berdyczów,Chocim, Okopy Świętej Trójcy, Buczacz, Zarwanica, Reniów, Olesko Sobota 13 I 2018; g. 10.45 Spotkanie...

Czytaj więcej

14.10.2017: Dekalog na czas trudności i kryzysów

03-10-2017

Dekalog na czas trudności i kryzysów   Sobota 14 X 2017; g. 10.45 Spotkanie prowadzi o. dr Aleksander Jacyniak   Na zakończenie możliwość spotkania przy kawie i herbacie Wstęp wolny dla wszystkich chętnych Miejsce: Dom Pielgrzyma - Święta Lipka...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - maj 2017

15-04-2017

    Spotkania z formacji duchowej Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej     Prześladowanie i dyskryminacja chrześcijan w dzisiejszym świecie.   Sobota 13 V 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. dr Aleksander Jacyniak   Na zakończenie możliwość spotkania przy kawie i herbacieWstęp wolny...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - kwiecień 2017

17-03-2017

    Spotkania z formacji duchowej   Sanktuarium Matki Bożej Świętolipskiej     Chrześcijaństwo a islam   - między dialogiem a konfrontacją.   Sobota 8 IV 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Ryszard Wtorek SJwieloletni misjonarz w krajach muzułmańskich   Na zakończenie możliwość spotkania...

Czytaj więcej

Spotkania z formacji duchowej - styczeń-marzec 2017

17-03-2017

Śladami najpiękniejszych ikon.  - pielgrzymka na UkrainęSobota 14 I 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Aleksander Jacyniak   Tajemnica Judasza. Sobota 11 II 2017; g. 10.45Spotkanie prowadzi o. Aleksander Jacyniak   Rok Miłosierdzia skończył się. Czas miłosierdzia...

Czytaj więcej

Kontakt

Sanktuarium Matki Bożej
Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 512 730 375
sanktuarium@swlipka.pl

Parafia Rzymskokatolicka
pw. Nawiedzenia NMP

Św. Lipka 29
11-440 Reszel

tel.: 89-755-35-12

O sanktuarium

Święta Lipka - to sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od kilku już wieków są ojcowie i bracia jezuici, leży na północnym krańcu Polski, w odległości około 70 kilometrów na północny wschód od Olsztyna i 6 kilometrów na wschód od Reszla oraz 14 km na południowy zachód od Kętrzyna. Początki Sanktuarium Maryjnego sięgają XIV w.

Szukaj na stronie

© Solmedia 2019
Joomla Extensions